Упражнение №9
"Пазаруване"

За нас

Име на упражнение:

Пазаруване

С коя когнитивна дейност е свързан?

концентрация, Памет

Описание на упражнението:

Има куб (зар) с различен предмет, изобразен от всяка страна. Хвърля се зарчето (кубчето) и докато пада, започва разговор за предмета – от къде може да се купи, за какво служи, колко струва. Човекът с най-точен отговор е победител и хвърля кубчето отново. Добре е да направите няколко зара, като изработите предметите от различни тематични области, например 1. Кухненски прибори, 2. мебели, 3. храна; 4. зеленчуци; 5. Дрехи и така нататък.

Това е групова игра за 3 до 6 души. Подходящ е за хора в ранен до умерен стадий на деменция.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материалиизработено кубче с различни предмети на различните страни.

Предварителна подготовка – Добре е кубчето да бъде поставено в Кутията за спомени.

Участници – човек с деменция (от 1 до 6) и обгрижващия.

Тази игра се ръководи от обгрижващия като може да има от 1 до 6-ма участника с деменция.

Местоположение – Изберете спокойно място, където хората с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където може да се търкаля кубчето. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Предложете на човека с деменция да извади от Кутията за спомени кубчето.

ВАЖНО: Ако участниците в играта са хора са с напреднала деменция, преди да започнете играта нека всеки от групата разгледа кубчето и определи какви предмети или стоки са изобразени.

Правилата на играта в група са: Всеки един от частниците хвърля кубчето. Следващият от групата казва предметите, които са се паднали. Следващият от групата казва от кои магазини може да се купят следните предмети. Следващият от групата казва каква е приблизителната цена на предметите. При нужда обгрижващият помага с подсещащи въпроси (зависи от степента на деменция на участниците в групата).

При само двама участника, в домашна обстановка, обгрижващия задава въпросите, а човекът с деменция отговаря.

Накрая се поздравете за добре свършената работа. Приберете всичко в Кутията за спомени.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции на човека, личността, спомените и концентрацията. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето, проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Този тип упражнение спомага за поддържане на:

  • Паметта;
  • Концентрацията
  • Стимулиране на разговор
  • Координацията
  • Работа в група

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Деменцията прогресира постепенно и засяга когнитивните функции. Тази игра стимулира запазването на знанията, личността и способността за самодостатъчност.

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

материали:

Техническа спецификация на модела

Зелено, жълто, червено

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Кубчета 50 мм x 50 мм

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

Пет зара (кубчета) с различни изображения. Всеки зар съдържа изображения от различни категории

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!