Упражнение №5
"Фигури за построяване"

За нас

Име на упражнение:

Фигури за построяване

С коя когнитивна дейност е свързан?

абстрактно мислене, въображение, зрително възприятие, когнитивни способности, концентрация, координация око-ръка, сръчност, творческо мислене, фина моторика

Описание на упражнението:

Изследвайте геометрични и инженерни конструкции, като същевременно развивате фината моторика, пространственото мислене и уменията за решаване на проблеми чрез качествена постройка от фигури, игра с отворен край. Упражнението е подходящо за хора с лек до напреднал стадии на деменция.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – изработена предварително различни по форма цветни блокчета,  с които могат да се изработват различни постройки. Всичките блокчета трябвада са поставени в кутия, която да е в Кутията за спомени.

Предварителна подготовка – За всеки участник трябва да има отделен комплект, с който ще се забавлява.

Участници – Тази игра е индивидуална, но може да се играе и в група с до 6 участника. Модератора или обгрижващия само обяснява правилата и помага при необходимост. Много е подходяща за семействата, които се грижи за близките си, но също може да се използва и при дългосрочна грижа в дневните и резидентните услуги.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат материалите. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Уверете се, че човекът с деменция е разбрал идеята и какво трябва да създаде. Оставете достатъчно време, за да се разгледат фигурите. При необходимост обсъдете коя фигура за какво може да служи.

ЗАБЕЛЕЖКА – Може  тази игра да се включи като част от Favorite Story – Table theater. Изработване на необходимите сгради за приказката. Тогава участниците трябва предварително да са се запознали с играта, за да могат по-бързо да подредят плочките за сградата. При този вариант приоритет ще бъде разиграването на историята и театъра.

Накрая се поздравете за добре свършената работа.

Ако моделите ще се използват за разиграване на приказката, оставете създадените модели, за да може да разиграете театъра с тяхна помощ.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции, самоличността, паметта и концентрацията на човека. Развива се постепенно и води до промяна на личността. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето, проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Този модел може да се предоставя на пациенти в домове за болнични грижи или старчески домове, както и в собствените им домове, тъй като моделът не е голям или тежък и е лесен за транспортиране. Това упражнение може да помогне на пациентите да подобрят уменията за:

 • Мисленето
 • Концентрацията
 • Планирането
 • Устойчивост на вниманието
 • Визуално-моторна координация
 • Пространствена ориентация
 • Визуална ориентация

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Упражнението може да осигури няколко предимства:

 • Тренира критично мислене, концентрация, внимание и фокус
 • Подкрепя и задържа уменията за планиране
 • Помага за концентрация на вниманието върху една задача за дълъг период от време
 • Тренира уменията за координация и ориентация

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM / PLA

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Бели

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

8 единични блока: 25 x 25 x 60 мм

4 блока половин единица: 25 x 25 x 25 мм

2 двойни единични блока: 25 x 25 x 120 мм

2 триъгълни блока: 25 x 50 x 25 мм

2 малки цилиндрови блока: Диаметър = 25 мм, Височина = 60 мм

4 стълбови блока: 25 x 15 x 60 мм

4 малки триъгълни блокчета: 25 mm x 25 mm x 25 mm

2 блока Римска арка: r = 10 mm, 50 mm x 25 mm x 35 mm

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

Брой блокчета: 28

 • 8 единични блока
 • 4 блока половин единица
 • 2 двойни единични блока
 • 2 триъгълни блока
 • 2 малки цилиндрови блока
 • 4 стълбови блока
 • 4 малки триъгълни блокчета
 • 2 блока Римска арка

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!