Упражнение №13
"Познай историята"

За нас

Име на упражнение:

Познай историята

С коя когнитивна дейност е свързан?

абстрактно мислене, внимание, концентрация, Краткосрочна памет, креативност, междуличностни отношения, подреждане и последователност на събития, разказвателна способност, речева дейност, социализация

Описание на упражнението:

Това упражнение ще се прави в групи с 3-4 предмета. Ще бъдат използвани 4 фигури/обекта, за да може групата да разкаже история, включително тези елементи; историята ще започне от един член на групата, който споменава 4-те фигури/обекта, след което вторият член на групата трябва да проследи историята в съответствие с предишния и отново споменава 4-те фигури/обекта; останалите членове на групата ще направят същото последователно.

Може да се използва във всеки етап на деменция, но може да се наложи опресняване на историята от фасилитатора. В ранните етапи дори може да се обмисли скриване на фигурите/обектите след започване на историята.

ИНСТРУКЦИИ

Фасилитаторът трябва да избере 4 различни обекта/фигури (паяк, фар, ключ, мечка, шапка, риба…) сред възможностите и да ги покаже на група от 3-4 субекта. Фасилитаторът обяснява, че те ще разкажат история с тяхно участие, като различните части на историята трябва да са свързани; за това всеки член на групата трябва да слуша останалите и да създава своята част от историята в съответствие. Те са инструктирани да добавят 4-те обекта/фигури в тяхната част от историята.

Първият субект започва историята и се опитва да добави 4-те елемента в даден момент от историята (ако някой елемент не е споменат, фасилитаторът може да го напомни), след което вторият член на групата трябва да следва историята в съответствие с предишната и споменаване отново на 4-те фигури/обекта; останалите членове на групата ще направят същото последователно.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции, самоличността, паметта и концентрацията на човека. Развива се постепенно и води до промяна на личността. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето и проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Не е трудно да се приложи, фасилитаторът трябва да избере 4 различни обекта/фигури и да ги покаже на групата, той/тя обяснява, че е необходимо да се спазва съгласуваността между различните части на историята, за това е необходимо всеки член от групата слушат другите и създават своята част от историята в съгласие. Всеки член трябва да добави 4-те обекта/фигури в своята част от историята.

Този тип упражнения ще стимулират:

 • Краткосрочната памет
 • Разказвателните способности
 • Концентрацията
 • Речта
 • Вниманието
 • Социализацията

Това е много приятно занимание, което можете да извършвате с членове на семейството или дори с официален болногледач. Това би насърчило пациента да разказва истории за няколко възможности, включващи различни 3D отпечатани обекти.

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това упражнение помага в няколко направления:

 • Използване и трениране на дългосрочната памет в защитена среда.
 • Заздарвяване на социалните контакти
 • Фокус върху сензорната памет.
 • Реминисценция (смътен спомен, несъзнателно напомняне за нещо)
 • Внимание от другите участници
 • Внимание към детайлите
 • Социализация
 • Поръчване и организиране на събития

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Различни цветове

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Всеки обект е от 10×10 см до 15×15 см

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Не

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

1

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!