Упражнение №8
"Мозайка с конуси"

За нас

Име на упражнение:

Мозайка с конуси

С коя когнитивна дейност е свързан?

абстрактно мислене, въображение, зрително възприятие, когнитивни способности, концентрация, координация око-ръка, сръчност, творческо мислене, фина моторика

Описание на упражнението:

Подреждането на мозайката по предварително зададени схеми стимулира когнитивните процеси. Упражнението може да бъде планирано  с различна степен на трудност според стадия на деменция – подходящо е за хора в лек до напреднал стадии.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и дългосрочна грижа, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – изработена предварително схема с указания за подреждане на цветните конуси, цветни конуси, поставка с дупки. Всички материали трябва да са поставени с подходяща кутия.

Предварителна подготовка – За всеки участник трябва да има отделен комплект, с който ще се забавлява. Схемите трябва да са съобразени със степента на развитието на болестта, от по-лесно за хората с напреднала деменция, до по-трудно за хора с преддементен синдром и начална деменция.

Участници – Тази игра е индивидуална, но може да се играе и в група с до 6 участника. Модератора или обгрижващия само обяснява правилата и помага при необходимост. Много е подходяща за семействата, които се грижи за близките си, но също може да се използва и при дългосрочна грижа в дневните и резидентните услуги.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат материалите. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

В зависимост от стадия на деменция, схемите за настолната игра „Комплект мозайка“ може да бъдат направени с различна степен на трудност.

Може да има схема  в която цветовете отговарят на определна цифра. Разгледайте избраната схема и представете на коя цифра, кой цвят отговаря – Обяснете, че трябва да се подредят цветните конуси, така че да отговарят на отбелязаните цифри.

Ако човекът е с по-напреднала деменция може да следва предварително оцветена схема. Тогава обяснете, че целта е да се подредят цветните конусите така както е показано в схемата.

Уверете се, че човекът с деменция е разбрал идеята.

Помагайте при необходимост.

Накрая се поздравете за добре свършената работа. Приберете материалите в кутията и се договорете пак да се върнете към тази игра след време.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции на човека, личността, спомените и концентрацията. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето, проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Този тио упражнение стимулира:

  • Концентрацията
  • Планирането
  • Краткосрочната памет
  • Координацията

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Стимулира възможностите за:

  • Планиране
  • Концентрация
  • Памет
  • Координация

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

материали:

Техническа спецификация на модела

Бяло, жълто, зелено, черно, червено, оранжево, сиво, синьо.

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

  • Една квадратна дъска с 25 отвора, подредени във формат 5×5: 200 x 200 мм ⌀ на цялото е 7 мм
  • Една квадратна дъска със 100 отвора, подредени във формат 10×10: 300 x 300 мм, ⌀ на отворите е 7 мм

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

1 дъска
100 броя цилиндри

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!