Упражнение №1
"Моето семейство"

За нас

Име на упражнение:

Моето семейство

С коя когнитивна дейност е свързан?

концентрация, координация, Памет, речева дейност

Описание на упражнението:

Подреждане на родословното дърво. Подпомага паметта и стимулира комуникацията. Разказване на семейната история.

Лека до умерена степен на деменция.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – модел на дърво, портретни снимки на членове на семейството (до 2-3), кукички за закачане на снимките на дървото.

Предварителна подготовка – подберете в Кутия за спомени подходящите портретни снимки (напр. син, снаха, внук)на членове на семейството. Съберете кукичките също заедно (напр. в торбичка) и също ги поставете в Кутията за спомени. Вътре приберете и модела на дървото. Ако участниците с деменция са повече от един е добре всеки да има своя кутия за спомени.

Участници – човек с деменция (1, 2-ма до 3-ма) и обгрижващия.

Тази игра се ръководи от обгрижващия като може да има от 1 до 3-ма участника с деменция.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат снимките. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Предложете на човека с деменция да извади от Кутията за спомени снимките, модела на дървото и кукичките за закачане. (При нужда го подкрепете, но изчакайте спокойно той сам да извади нещата от кутията)

Разговаряйте за всяка една снимка с човека с деменция. Стимулирайте го да отговори на въпросите кой е този човек и каква история може да разкаже за него. Ако сте член на  семейството, споделете и вашите спомени с избраната снимка.

Ако играта се играе в резидентна услуга, стимулирайте всеки един от участниците да разкаже на другите за своите близки.

Предложете му да постави снимката на подходящата на дървото място, като предварително сте се договорили дали най-горе или най-долу ще се поставят най-възрастните членове на фамилията. Не трябва да има повече от 3 снимки на различни членове на фамилията.

Накрая се поздравете за добре свършената работа. Приберете всичко в Кутията, като се договорите следващия път да подредите и останалите членове на семейството.

Когато окичите дървото в няколко поредни сесии, предложете на човека с деменция да намери място в стаята или в общите помещения, където да остави изработеното от него. Това ще стимулира спомените му, ще създаде самочувствие и увереност в собствените сили, гордост от свършената работа.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции, самоличността, паметта и концентрацията на човека. Развива се постепенно и води до промяна на личността. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето, проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Този тип упражнения ще стимулират

 • Концентрация
 • Планиране
 • Памет
 • Координация
 • Комуникация
 • Самоидентичност.

Това е приятно занимание, което може да се прави с член от семейството или с професионален болногледач. Това би помогнало на персонала в дома за резидентни услуги да научи повече за личната и семейна история на човека с деменция.

Може да е приятна тема за приятелска дискусия в групата.

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това занимание помага за да се:

 • Стимулира паметта;
 • Повишава настроението;
 • Координацията „ръка-око“ при работа;
 • Финната моторика;
 • Комуникацията;
 • Социализацията;

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM / PLA

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Дърво: бяло / кафяво
Плочки за снимки: зелени / бели

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Дърво: 300 или 240 мм
Плочки за снимки: 50×50

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

1 дърво и 10 плочки за снимки

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Да – плочките за снимки ще имат малък отвор, който служи за закрепване за клоните на дървото.

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!