Упражнение №2
"Изработете подарък"

За нас

Име на упражнение:

Изработете подарък

С коя когнитивна дейност е свързан?

концентрация, координация, Памет, фина моторика

Описание на упражнението:

За хора с лека до умерена деменция. Упражнението включва нанизване на името по букви на любим човек, за да се направи гривна, колие или друг предмет за подарък. Това означава, че човекът с деменция ще трябва да направи план – да избере букви и да го наниже – да ги нареди в правилния ред. Това ще доведе до повишено самочувствие и ще засили усещането, за полезност на човека. Заниманието подпомага паметта и вниманието, както и финната моторика, което е свързано с активиране на кората на главния мозък.
За кого е играта? Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и дългосрочна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.
Необходими материали – Кутията за спомени. Торбичка с изработени букви с възможност за промушване) тънък кръгъл ластик и игла с широк отвор.
Предварителна подготовка – В Кутията за спомени сложете торбичката с буквите, ластика, снимки на членове на семейството, обезопасената игла и кълбо с тънък кръгъл ластик, ножичка.
Участници – човек с деменция (1, 2-ма до 3-ма), обгрижващия.
Тази игра се ръководи от обгрижващия като може да има от 1 до 3-ма участника с деменция.
Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се постави Кутията за спомени и да се извадят от нея материалите, да се разпрострат буквите така, че да могат да се подбират. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.
Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.Предложете на човека с деменция да извади от Кутията за спомени торбичката с буквите, ластика и обезопасената игла. Започнете разговор за имената на членовете на семейството. Ако човекът с деменция не може да си спомни име на близък му предложете да  извади и семейните снимки или да разгледа семейното дърво, ако вече сте го направили. Говорете бавно и отчетливо, дайте достатъчно време на човека да помисли. Ако работите в група до 3-ма човека, дайте време на всеки да каже за кого ще прави гривната. Предложете на човека да намери буквите, които са му нужни за да направи гривната.
Предложете на човека да подреди буквите пред себе си. Приберет в торбичката останалите букви и ги приберете в Кутията за спомени. Оставете снимката на човека, ако тя е била извадена от кутията за подкрепа. Предложете на човека с деменция да вземе ластика и да го вдене в иглата. После му предложете да започне да реди буквите. Накрая се реже ластика. Припомнете, че трябва да се остави достатъчно ластик, за да може да се направи възел накрая. При необходимост помагайте дискретно, с необходимото уважение.
Накрая се поздравете за добре свършената работа.
Намерете начин да бъде връчен на близкия изработената гривна-подарък.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции, самоличността, паметта и концентрацията на човека. Развива се постепенно и води до промяна на личността. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето и проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението. Този тип упражнения ще стимулират

 • Концентрация;
 • Планиране
 • Паметта
 • Координацията
 • Комуникацията
 • Самоидентичност
 • Самоувереност и чувство за достойнство

Това може да бъде самостоятелно упражнение или може да се практикува в групи от трима до шест души с помощта на фасилитатор.

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това занимание помага за да се:

 • Повишаване на самооценката, увереността и позитивната перспектива след добре свършена работа;
 • Повишаване на настроението;
 • Стимулиране на контакти, семейни връзки;
 • Фина моторика
 • Паметта

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM / PLA

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Бял, жълт, зелен, черен, червен

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Височина = 15 мм, Ширина = 7 мм, Диматър на отвора = 3 мм

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

Брой букви от българската азбука = 100 (като в Скрабъл),

А – 9, Б – 3, В – 4, Г – 3, Д – 4, Е – 8, Ж – 2, З – 2, И – 8, Й – 1, К – 3, Л – 3, М – 4, Н – 4, О – 9, П – 4, Р – 4, С – 4, Т – 5, У – 3, Ф – 1, Х – 1, Ц – 1, Ч – 2, Ш – 1, Щ – 1, Ъ – 1, ь – 1, Ю – 1, Я – 1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 100 броя

A – 1, B – 2, C – 2, D – 4, E – 12, F – 2, G – 3, H – 2, I – 9, J – 1, K – 1, L – 4, M – 2, N – 6, O – 8, P – 2, Q – 1, R – 6, S – 4, T – 6, U – 4, V – 2, W – 2, X – 1, Y – 2, Z  – 1

Минимум 100 броя, за правилно изписване на няколко думи

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!