Упражнение №11
"Реминисцентна терапия"

За нас

Име на упражнение:

Реминисцентна терапия

С коя когнитивна дейност е свързан?

абстрактно мислене, Дългосрочна памет, емоция, концентрация, речева дейност, сензорна памет, социализация

Описание на упражнението:

Произвеждане на предмети, които напомнят нещо на пациента. Например: 3D изработена къща. След като разгледа обекта, човекът трябва да си спомни своята  къщата и да започне разговор за нея. След първо обяснение от субекта, фасилитаторът ще попита за общо описание, като иска то да бъде възможно най-подробно (препоръчително е да се използва паметта на всички сетива), след което ще бъде попитан за емоциите към обекта, домашния любимец. ., накрая ще бъде помолен да обясни някаква кратка истинска история за това..

Може да се направи в групи.

Може да се използва във всеки етап на деменция, но може да повлияе на въпросите, които се задават от фасилитатора, и разнообразието от отговори.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – изработени предварително различни фигури на предмети, които да събуждат спомени – къща, коли, в различни стари модели, фигури на домашни животни като куче и коте. Всички материали трябва да са поставени в Кутията за спомени. Добавете и лист и химикалка, за да може да записвате разказите на хората.

Предварителна подготовка – Всички фигурки да са в Кутията заспомени. Уверете се, че за всеки участник има поне по една фигурка.

Участници – група от 2 до 6 души с фасилитатор/водещ/болногледач.

Забележка – ако групата е над 6 души е добре да има поне двама болногледачи. Тази игра се управлява от фасилитатор/водещ/болногледач.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обграждащия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се поставят материалите.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин. Предложете някой да извади материалите от Кутията за спомени. Нека всеки участник да разгледа всички фигурки и да си избере една, която най-много му напомня за негов любимец или място. После всеки да разкаже спомен, свързан с предмета, който е избрал. При необходимост поддържайте разговора с подкрепящи въпроси.

Накрая прочетете разказаните истории.

Поздравете се за добре свършената работа

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции, самоличността, паметта и концентрацията на човека. Развива се постепенно и води до промяна на личността. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето и проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Не е трудно да се приложи, защото е необходимо само фасилитаторът да прецени кои обекти биха могли да създадат повече спомени за всеки субект (или субекти), като къща, кола, домашен любимец, топка, инструмент…

Фасилитаторът трябва да реши дали да използва това упражнение индивидуално, като покаже обекта на субекта и го помоли да започне да говори за своята къща, кола и т.н. и след това по-конкретни въпроси за подробни описания (използвайки различните сетива) , емоции или истории.

Може да се направи и в една група с различни предмети от едно и също ниво, като ги насърчавате да споделят неща с другите и насърчавате спомените да изплуват чрез спомените на другите.

Този тип упражнения ще стимулират:

 • Дългосрочната памет
 • Концентрацията
 • Сензорната памет
 • Изразяване на емоциите
 • Говора
 • Социализацията
 • Абстрактното мислее

Това е много приятно занимание, което можете да извършвате с членове на семейството или дори с официален болногледач. Това би насърчило пациента да говори за своите спомени, включващи 3D отпечатания обект. Могат да се формират групи от пациенти, така че един пациент да може да обясни спомените си на останалите за например къща или домашен любимец.

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това упражнение помага в няколко направления:

 • Използване и трениране на дългосрочната памет в защитена среда.
 • Заздарвяване на социалните контакти
 • Фокус върху сензорната памет.
 • Реминисценция (смътен спомен, несъзнателно напомняне за нещо)
 • Изразяване на емоции
 • Абстрактно мислене
 • Социализация

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Различни цветове

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Около 15см x 15см

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Не

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

1

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!