Упражнение №6
"Пъзел с модели"

За нас

Име на упражнение:

Пъзел с модели

С коя когнитивна дейност е свързан?

внимание

Описание на упражнението:

Подреждане  шаблона според предварително зададените схеми. Упражнението може да бъде настроено с различна степен на трудност според стадия на деменция – подходящо за хора с лек до напреднал стадии.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – изработена предварително схема с указания за подреждане на цветните квадрати, изработени цветни квадрати. Всички материали трябва да са поставени в подходяща кутия. Добре е да бъдат в Кутията за спомени.

Предварителна подготовка – За всеки участник трябва да има отделен комплект, с който ще се забавлява.

Участници – Тази игра е индивидуална, но може да се играе и в група с до 6 участника. Модератора или обгрижващия само обяснява правилата и помага при необходимост. Много е подходяща за семействата, които се грижи за близките си, но също може да се използва и при дългосрочна грижа в дневните и резидентните услуги.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат материалите. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Уверете се, че човекът с деменция е разбрал идеята, че трябва да подреди цветните квадрати според схемата. Помагайте при необходимост.

Накрая се поздравете за добре свършената работа. Приберете материалите в кутията и се договорете пак да се върнете към тази игра след време.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции, самоличността, паметта и концентрацията на човека. Развива се постепенно и води до промяна на личността. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето, проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.
 
Този модел може да се предоставя на пациенти в домове за болнични грижи или старчески домове, както и в собствените им домове, тъй като моделът не е голям или тежък и е лесен за транспортиране. Това упражнение може да помогне на пациентите да запазят уменията за:

 • Мислене
 • Решаване на проблеми
 • Устойчивост на вниманието
 • Визуална обработка
 • Визуално-моторна координация
 • Абстрактно мислене

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това упражнение ще ви помогне да поддържате:

 • Тренира критично мислене, концентрация, внимание и фокус
 • Поддържа и подобрява абстрактното мислене и координационните умения
 • Помага за поддържане на способностите за решаване на проблеми
 • Тренира способности за обработка и възприятие

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

материали:

Техническа спецификация на модела

Бяло, жълто, зелено, червено, синьо, черно, оранжево.

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Размер на дъската: Д = 350 мм Ш = 250 мм В = 15 мм.
Размер на горния отвор: Д = 90 мм Ш = 90 мм В = 3 мм.
Размер на долния отвор: Д = 200 мм Ш = 200 мм В = 6 мм.
Размер на кубичните блокове: Д = 45 мм Ш = 45 мм В = 15 мм
Размери на схемата: Д = 80 мм Ш = 80 мм В = 5 мм

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

No

"Брой части, от които се състои моделът: "

Общо: 29

 • Борд: 1
 • The cube blocks: 24
 • 4 жълти
 • 4 зелени
 • 4 червени
 • 4 сини
 • 4 черни
 • 4 оранжеви
 • Схема: 4

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!