Упражнение №4
"Математическо домино"

За нас

Име на упражнение:

Математическо домино

С коя когнитивна дейност е свързан?

концентрация, математически умения, Памет, фина моторика

Описание на упражнението:

Доминото е много популярна игра за млади и по-възрастни хора. Играта е идеална за социализация и помага за упражняване и поддържане на припомнянето, концентрацията и математически умения за умножение и деление, събиране и изваждане. Тези умения са необходими за удължаване на независимия живот и извършване на  дейности като пазаруване и други лични нужди възможно най-дълго, въпреки прогресиране на заболяването. Подходяща е за лек до умерен стадии на деменцията.

За кого е игратаИграта е подходяща е за превенция на когнитивния упадък, свързан с неврологични заболявания. Подходяща е за хора с лека степен на деменцията. Може да се използва както от професионалисти в дневен център, така и от  семействата, които се грижат  за  близък с деменция.

Необходими материали – плочки с математически символи, които да са прибрани в подходяща торбичка или малка кутия.

Участници – човек с деменция или с преддементен синдром (човек над 65 год.) (2-4-ма), обгрижващия или модератор за хората с преддементен синдром.

Тази игра се ръководи от обгрижващия или модератора като може да има от 2 до 4-ма участника с деменция или с преддементен синдром.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат снимките. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.  Направете препратката за добре познатата и обичана игра „Домино“, с която всички сме израсли. Обяснете, че правилата са малко по-различни. Целта на играта е не, да има победител, т.е. играта няма състезателен характер, както е при стандартното Домино, а да стимулираме „сивите си клетки“. Целта е да подредим правилно всички налични плочки от Доминото. Предложете на човека с деменция или преддементен синдром да извади от Кутията за спомени събраните заедно плочки на играта. Обърнете всички плочки със символите, за да могат всички да ги виждат. Изберете първата плочка и я сложете по средата. След това попитайте кой може да намери и постави следващата плочка.

След края на играта се поздравете за добре свършената работа и приберете заедно Доминото в Кутията за спомени, за следващия път.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции на човека, личността, спомените и концентрацията. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето, проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Този тип упражнения ще стимулират социализацията и работата в екип, уменията за математически изчисления, абстрактното мислене, фокуса и вниманието, концентрацията.

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това упражнение ще ви помогне да поддържате:

  • Независимост в рутинните ежедневни задачи като пазаруване, плащане, броене на ресто;
  • Умения за математически изчисления;
  • Самоувереност;
  • Епизодичната памет;
  • Поддържане уменията за работа в екип;
  • Толерантност;
  • Социализация

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM / PLA

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Бяло, жълто, зелено, черно, червено, оранжево, сиво, синьо…

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

80×40

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

Минимум 48 броя

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!