Упражнение №7
"Любима история – Театър на маса"

За нас

Име на упражнение:

Любима история – Театър на маса

С коя когнитивна дейност е свързан?

координация, Памет, работа в екип, речева дейност

Описание на упражнението:

На всички са ни разказвали истории като деца. Ние самите сме разказвали истории на собствените си деца. Спомените от далечното минало се губят последни. Разиграване на известна история с група от 3 до 6 души. Всеки от участниците е отговорен за диалога с героите.

Лек до умерен стадий на деменция.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и домове за дългосрочни грижи за хора с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – изработени фигурките за разказване на историята, дървета и една къща.

Предварителна подготовка – подберете в Кутия за спомени подходящите фигурки за театър на маса. Сложете и книгата с приказката, за да подсетите хората с деменция, за коя приказка ще си говорите. Подгответе и до 3 страници ваш сценарии с най-важните моменти от приказката и подкрепящи въпроси. Подгответе и лист и химикалка, с които да записваате предложения диалог от групата.

Участници – група от 6 човека с деменция, обгрижващия. Забележка – ако групата е над 6 човека е добре да има поне двама обгрижващи. Тази игра се ръководи от един обгрижващ.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се поставят материалите за театър на маса.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Предложете на хората  с деменция да извадят от Кутията за спомени материалите и книгата. С подкрепящи въпроси стигнете до името на приказката – Снежанка и седемте джуджета. Разгледайте всяка една от фигурките.  С подкрепящи въпроси и помощ от страна на водещия нека групат разкаже приказката. Направете сценарии.

Прекъснете първата сесия, като се договорите за среща на следващия ден, за да продължите работата по театъра.

ВАЖНО – Тази игра  е добре да се направи в две сесии в два последователни дни

На следващия ден припомнете сценария. Раздайте ролите и фигурките.

Изиграйте приказката като ползвате написания вече сценарии.

Поздравете се за добре свършената работа.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции, самоличността, паметта и концентрацията на човека. Развива се постепенно и води до промяна на личността. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето и проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Този тип упражнения ще стимулират

 • Концентрация
 • Планиране
 • Спомени
 • Координация
 • Абстрактно мислене
 • Настроение

Играта е последният етап от дългосрочни дейности за стимулиране на сетивата, спомените и вниманието. Използвайте метода за разказване на истории: https://story2remember.eu/

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това упражнение ще ви помогне да поддържате:

 • Памет
 • Концентрация
 • Поддържане на разговор
 • Работа в екип
 • Увереност
 • Подобряване на отношенията в групата – между участниците и обгрижващия
 • Повишаване на мотивацията за четене
 • Овластяване
 • Социално включване

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM / PLA

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Бяло, жълто, зелено, черно, синьо, червено, оранжево, сиво.

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Мъжки фигури – 300 мм
женски фигури – 280 мм
джуджета – 150 мм
къща – 330 мм
дървета – 350 мм
Може да се мащабира в зависимост от спецификациите на принтера

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

16

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

способност да стои изправен – може би на тънка хоризонтална платформа

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!