Упражнение №14
"Коя е любимата ви храна?"

За нас

Име на упражнение:

Коя е любимата ви храна?

С коя когнитивна дейност е свързан?

двигателна памет, образна памет, Тактилна памет, тактилно осъзнаване, фина моторика

Описание на упражнението:

Плочките се поставят на масата. Хората с Алцхаймер наблюдават всеки един от тях, докосват се до тях. Фасилитаторът / болногледачът ги скрива под  плат, след което човекът с деменция назовава избраната плочка, преди да я постави. Играта може да бъде усложнена чрез запомняне на цветовете на всеки един обект. Изисква постепенно запаметяване, първо 3 обекта, след това 4, 5 до 8

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с умерена до напреднала деменция.

Необходими материали – изработени предварително плочки с модели на различни храни, които да са цветни и релефни.

Предварителна подготовка – Поставете материалите в Кутията за спомени. Уверете се, че в Кутията за спомени има достатъчно материали за всички участници, ако се работи в група. Пригответе лист и химикалка (молив), за да записвате.

Участници – Тази игра е индивидуална, но може да се играе и в група с до 6 участника. Модератора или обгрижващия само обяснява правилата и помага при необходимост. Много е подходяща за семействата, които се грижи за близките си, но също може да се използва и при дългосрочна грижа в дневните и резидентните услуги.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат материалите. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Уверете се, че човекът с деменция е разбрал идеята – ще говорите за любимата храна.

Задавайте въпроси

Какъв е вкуса………………
Какъв е мириса………………..
Кой я приготвя …………………….
Къде беше, когато я яде……….
Разкажи за най-приятния спомен, свързан с храната…………
Разкажи смешна история, свързана с храната……………..

Накрая прочетете разказаните истории.

Поздравете се за добре свършената работа.

Приберете материалите в кутията и се договорете пак да се върнете към тази игра след време.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Моделът може да се използва като инструмент за упражняване на краткотрайна памет чрез храна.

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Тактилно и визуално запаметяване, разпознаване и назоваване, запомняне на правилната посока на писане на цифри, въображение, памет, концентрация.

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Всякакви цветове

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

50x50x5 мм

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

7 плочки със 7 обекта относно храната

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!