Упражнение №15
"КОЙ, КОЙ Е?"

За нас

Име на упражнение:

КОЙ, КОЙ Е?

С коя когнитивна дейност е свързан?

концентрация, координация, Краткосрочна памет, пространствена памет, Работна памет

Описание на упражнението:

Това упражнение развива и поддържа способността за запомняне на характерните признаци на хора, близки до пациента с деменция. Характерните признаци са тези от врата нагоре, като: цвят на очите и цвят на косата. Дори и с различната форма на лицето на жените и мъжете, като например: дълга или къса коса, кестенява или руса.

За кого е играта – Играта е подходяща както за професионалисти в дневен център и резидентна услуга, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материали – изработени предварително части на лице и модел на лице, различен  цвят на очите и косата. Дори с различните форми на лицето на жените и мъжете, като: дълга или къса коса, кестенява или руса. Всички материали трябва да са поставени в подходяща кутия. Добре е да бъдат в Кутията за спомени. Материалите трябва да са достатъчно големи, за да могат да се взимат от възрастни хора.

Предварителна подготовка – Уверете се, че в Кутията за спомени има достатъчно материали за всички участници.

Участници – Тази игра е индивидуална, но може да се играе и в група с до 6 участника. Модератора или обгрижващия само обяснява правилата и помага при необходимост. Много е подходяща за семействата, които се грижи за близките си, но също може да се използва и при дългосрочна грижа в дневните и резидентните услуги.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат материалите. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Уверете се, че човекът с деменция е разбрал идеята, че трябва да направи лице на любим човек. Подберете необходимите части на лицето. Задавайте въпроси за цвета на очите и косата на човека, чието лице ще се прави. Помагайте при необходимост.

Когато лицето се направи, задавайте въпроса за човека.

Кой е това …………………………

Как се казва …………………………

Какъв ти е ………………………………..

Какъв спомен имаш с него …………………………

Има ли смешна история, която да разкажеш ……………………………..

Накрая се поздравете за добре свършената работа. Приберете материалите в кутията и се договорете пак да се върнете към тази игра след време.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Моделът може да се използва като упражнение за страдащите от Алцхаймер, за да могат да запомнят характеристиките на близките си: син или дъщеря, внучка и др.

При поискване от страна на болногледача да запомни конкретните признаци, които отличават роднината на болния.

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това упражнение носи ползи за упражняване на паметта, но преди всичко за наличието на отправни точки за разпознаване на човек.

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Негатив: три (всеки цвят)
Коса: три черни, три жълти, три оранжеви.
Ои: три черни, три сини, три зелени.

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Таблет с форма на лицето 18 мм х 16 мм

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

Две лица

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!