Упражнение №3
"Географски пъзел"

За нас

Име на упражнение:

Географски пъзел

С коя когнитивна дейност е свързан?

абстрактно мислене, координация, ориентация, Памет, работа в екип и социализация, утвърждаване на идентичността

Описание на упражнението:

Пъзелът с географски карти стимулира създаването на карта Европа от отделни части – държавите, които са в Европейския съюз. Тази умерено предизвикателна и забавна игра може да включва 2-3 играчи, които ще работят заедно, за да изпълнят задачата. Подходяща е за хора с лека до умерена деменция.

За кого е игратаИграта е подходяща както за професионалисти в дневен център и дългосрочна грижа, така и за  семейство, което се грижи за  близък с деменция. Подходяща е за хора с лека до умерена степен на деменцията.

Необходими материаличасти на пъзел, с който да се подредят различните държави в подходящата форма на картата.

Предварителна подготовка – Поставете в Курята за спомени частите от пъзела. Всяка държава трябва да има изписано името отгоре, така че да се чете. За тази игра може да се използва една кутия за няколко човека. Не е необходима лична Кутия за спомени за всеки участник.

Участници – човек с деменция (1, 2-ма до 3-ма), обгрижващия.

Тази игра се ръководи от обгрижващия като може да има от 1 до 3-ма участника с деменция.

Местоположение – Изберете спокойно място, където човека с деменция и обгрожващия се чувстват комфортно, напр. около маса за хранене или маса за кафе, където могат да се разпрострат снимките. Трябва да има достатъчно светлина. Уверете се, че човека с деменция е взел очилата си или други помощни средства като слухов апарат, за да може да осъществите комуникацията.

Представяне – обяснете това, което ще правите заедно, по спокоен и забавен начин.

Предложете на човека с деменция да извади от Кутията за спомени различните части на пъзела. (При нужда го подкрепете, но изчакайте спокойно той сам да извади нещата от кутията).  Ако в играта участват 2 или 3-ма хора с деменция е добре първо да се договорите, кой ще извади нещата от кутията. Цялата група трябва да обърне плочките на държавите. После заедно прочетете всички държави, които трябва да подредите. Стартирайте със националната държава и подредете първо съседните държави. Играйте докато е интересно на участниците. Ако не успеете да се справите с всички държави, оставете наредения пъзел за следващия ден, когато отново ще се върнете към играта.

Накрая се поздравете за добре свършената работа.

Как може да се използва този модел у дома и в домове за грижи/домове за възрастни

Деменцията засяга когнитивните функции на човека, личността, спомените и концентрацията. Хората с деменция имат проблем с паметта, което води до затруднения в припомнянето, проблеми с говора, координацията, абстрактното мислене, концентрацията, планирането, ориентацията по отношение на място и време, честа смяна на настроението.

Този тип упражнения ще стимулират:

 • Концентрацията;
 • Планирането;
 • Спомените;
 • Координацията;
 • Абстрактното мислене;
 • Пространствената ориентация;
 • Самоидентификацията

Това е игра за малка група, която стимулира припомнянето и концентрацията и може да предизвика самосъзнание чрез стимулиране на саморазпознаването. Подпомага социализацията и ще инициира дискусии относно мястото на раждане, произхода, посещаваните места и т.н.

Какви позитиви може да има от изпозлването на 3D?

Това занимание помага за:

 • Екипна работа
 • Социализацията
 • Подобряване на настроението
 • Спомените
 • Усещане за себе си, пространствено осъзнаване.
 • Планиране
 • Абстрактно мислене

Техническа спецификация на модела

Tехнология:

FDM / PLA

материали:

PLA

Техническа спецификация на модела

Бяло, жълто, зелено, черно, червено, оранжево, сиво, синьо…

Подходящи размери за използването му в класната стая (ММ):

Частите са по-големи като среден размер пъзел: 500 x 350 мм

Трябва ли парчето да бъде здраво закрепено или да може да бъде подложено на натиск ?

Да

Може ли да се отпечатва по време на срещи с човек с деменция или по-скоро преди или след това?

Преди

Трябва ли да оцветите модела

Не

"Брой части, от които се състои моделът: "

По-избор, но минимум държавите в ЕС

Нужни инструменти (прорез, скоба, винт, болт ...)

Не

Точност и нужна дефиниция. (Качество). Ниско, средно или високо.

Средно

Снимки

Пирложение за преглед на STL файлове

Успех!